Elektřina

REMIT

Zde budou uveřejňovány důležité informace týkající se nařízení REMIT.

Pravidla provozování distribuční soustavy

LDS Na Slupi – Albertov se řídí Pravidly provozování distribuční soustavy provozovatele PREdistribuce, a.s., na jehož vymezeném území se nachází.